Tư vấn Blue 1 Tư vấn Blue 1

Sửa đổi giấy phép đăng ký kinh doanh tại Hà Tĩnh

 
Cập nhật: 08:15 Ngày 31/08/2017
Phạm vi bài viết này, chúng tôi hướng dẫn khách hàng thủ tục Sửa đổi giấy phép đăng ký kinh doanh tại Hà Tĩnh. Trong quá trình hoạt động, để phù hợp với thực tế kinh doanh, doanh nghiệp phải điều chỉnh một số nội dung trên giấy phép đăng ký kinh doanh cho phù hợp.
Những nội dung có thể đăng ký sửa đổi trên giấy phép đăng ký kinh doanh đó là:
- Sửa đổi tên công ty: Tên công ty có thể là tên chính, tên tiếng anh, hoặc tên viết tắt của công ty. Tên công ty có thể thay đổi để đáp ứng với nhu cầu của doanh nghiệp. Khi đổi tên mới, doanh nghiệp vẫn phải tuân thủ quy tắc đặt tên mà Luật doanh nghiệp 2014 đã quy định, tức là tên mới đó phải không được trùng hoặc gây nhầm lẫn;
- Sửa đổi địa chỉ trụ sở công ty: Khi bạn thay đổi địa chỉ trụ sở công ty có hai trường hợp, thay đổi địa chỉ trụ sở cùng địa bàn quận/huyện và thay đổi địa chỉ trụ sở công ty ngoài địa bàn quận/huyện. Mỗi trường hợp sẽ có những lưu ý khác nhau, trong phạm vi bài tiếp tiếp theo chúng tôi sẽ để cập đến;
- Sửa đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh: Bạn có thể đăng ký thêm ngành nghề hoặc bỏ bớt một số ngành nghề. Ngành nghề kinh doanh phải được áp mã ngành nghề cấp 4 theo quyết định 10/2007 về ngành nghề đăng ký kinh doanh;
- Sửa đổi vốn điều lệ công ty: Bạn có thể tăng vốn hoặc giảm vốn điều lệ công ty, bằng cách phương thức tăng vốn hoặc giảm vốn được pháp luật quy định;
- Thay đổi thành viên công ty, cổ đông công ty hoặc người đại diện theo pháp luật của công ty.
- Sửa đổi một số nội dung khác về thông tin của doanh nghiệp.
Thủ tục sửa đổi giấy phép đăng ký kinh doanh tại Hà Tĩnh như sau:
- Làm một bộ hồ sơ theo quy định Luật doanh nghiệp và Nghị định hướng dẫn;
- Nộp hồ sơ tại Bộ phận đăng ký kinh doanh của Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Hà Tĩnh;
- Đến ngày hẹn đến nộp lệ phí nhà nước và nhận kết quả;
- Thông báo cho các cơ quan nhà nước liên quan biết về việc thay đổi các thông tin doanh nghiệp đồng thời thông báo cho ngân hàng, khách hàng và đối tác khác nếu thấy cần thiết.
Blue luôn sẵn sàng tư vấn miễn phí cho khách hàng nếu cần Blue trợ giúp. Hãy gọi đến tổng đài công ty Blue, bạn sẽ được tư vấn nhiệt tình.