Tư vấn Blue 1 Tư vấn Blue 1

Hồ sơ thay đổi tên doanh nghiệp tại Hà Tĩnh

 
Cập nhật: 09:15 Ngày 31/08/2017
Theo quy định tại khoản 2 điêu 38 của Luật doanh nghiệp năm 2014 thì:
Tên doanh nghiệp phải được gắn tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp. Tên doanh nghiệp phải được in hoặc viết trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do doanh nghiệp phát hành. Tên doanh nghiệp được tạo thành từ hai yếu tố là: Loại hình doanh nghiệp và tên riêng của doanh nghiệp. Tên doanh nghiệp phải được doanh nghiệp đăng ký khi làm thủ tục đăng ký kinh doanh tại Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Hà Tĩnh.
Nếu như vì một số lý do, yếu tố trong quá trình kinh doanh mà doanh nghiệp phải đổi tên thì doanh nghiệp phải làm thủ tục thông báo đến Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Hà Tĩnh. Tên doanh nghiệp dự định thay đổi cũng phải tuân thủ các quy tắc đặt tên doanh nghiệp mà luật quy định. Do vậy trước khi đặt tên mới, doanh nghiệp phải tra tên đó xem đã trùng chưa, có gây nhầm lần với tên doanh nghiệp khác không.
Khi đã chắc chắn tên doanh nghiệp đăng ký được, doanh nghiệp làm thủ tục đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp.
Hồ sơ thay đổi tên doanh nghiệp tại Hà Tĩnh bao gồm như sau:
- Giấy đề nghị thay đổi tên doanh nghiệp theo mẫu của Bộ kế hoạch và đầu tư;
- Biên bản họp của công ty về việc thay đổi tên doanh nghiệp;
- Quyết định của công ty về việc thay đổi tên doanh nghiệp;
- Giấy ủy quyền nếu người khác đi nộp hộ cho người đại diện.
Những việc phải làm sau khi đổi tên doanh nghiệp tại Hà Tĩnh:
- Đăng ký khắc lại dấu cho doanh nghiệp;
- Thông báo thay đổi mẫu dấu doanh nghiệp;
- Thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế cho chi cục thuế quản lý;
- Thông báo thay đổi thông tin chủ tài khoản cho ngân hàng công ty;
- Thông báo cho các đối tác, cá nhân khác nếu cần thiết.
Blue nhận làm thủ tục thay đổi tên doanh nghiệp tại Hà Tĩnh nhanh gọn, đơn giản và có thể nhận kết quả luôn trong ngày.