Tư vấn Blue 1 Tư vấn Blue 1

Hồ sơ thay đổi địa chỉ doanh nghiệp tại Hà Tĩnh

 
Cập nhật: 10:13 Ngày 31/08/2017
Việc thay đổi địa chỉ doanh nghiệp tại Hà Tĩnh có hai trường hợp xảy ra: Thay đổi địa chỉ trụ sở doanh nghiệp trong cùng địa bàn huyện/quận/thị xã và thay đổi địa chỉ trụ sở doanh nghiệp ngoài địa bàn huyện/quận/thị xã. Nay mình sẽ hướng dẫn các bạn Hồ sơ thay đổi địa chỉ doanh nghiệp tại Hà Tĩnh từng trường hợp nêu trên như sau:
1. Thay đổi địa chỉ trụ sở doanh nghiệp trong cùng địa bàn huyện/quận/thị xã:
Nếu địa chỉ doanh nghiệp thay đổi trong trường hợp này thì về quy định quản lý về thuế thì doanh nghiệp đó vẫn phải chịu sự quản lý của chi cục thuế cũ. Cho nên về cơ bản thủ tục và hồ sơ thay đổi địa chỉ doanh nghiệp sẽ đơn giản hơn một số bước.
Hồ sơ thay đổi doanh nghiệp bao gồm:
- Đơn đề nghị thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh doanh nghiệp;
- Biên bản công ty về việc thay đổi nội dung địa chỉ công ty;
- Quyết định công ty về việc thay đổi địa chỉ doanh nghiệp;
- Giấy tờ xác nhận quyền được kinh doanh của trụ sở nếu cần thiết chứng minh.
Sau khi hồ sơ hợp lệ và được phòng đăng ký kinh doanh sở kế hoạch đầu tư cấp đăng ký kinh doanh mới, doanh nghiệp sẽ được phép hoạt động tại địa điểm kinh doanh mới đã đăng ký.
2. Thay đổi địa chỉ trụ sở doanh nghiệp ngoài địa bàn huyện/quận/thị xã:
Khi thay đổi địa chỉ trong trường hợp này thì sẽ thêm một bước chốt thuế tại chi cục thuế cũ.
Hồ sơ thay đổi địa chỉ doanh nghiêp trường hợp này bao gồm:
- Giấy xác nhận đã hoàn thành nghĩa vụ thuế tại chi cục thuế cũ và đề nghị chuyển thuế đến chi cục thuế dự tính đến để quản lý thuế;
- Đơn đề nghị thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh doanh nghiệp;
- Biên bản công ty về việc thay đổi nội dung địa chỉ công ty;
- Quyết định công ty về việc thay đổi địa chỉ doanh nghiệp;
- Giấy tờ xác nhận quyền được kinh doanh của trụ sở nếu cần thiết chứng minh.
Sau khi nhận được kết quả đăng ký kinh doanh của sở kế hoạch đầu tư cấp thì doanh nghiệp làm thủ tục khắc dấu và thông báo thay đổi mẫu dấu cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp sẽ được phép hoạt động tại địa điểm kinh doanh mới đã đăng ký.
Công ty Blue chúng tôi chuyên soạn hồ sơ thay đổi địa chỉ của doanh nghiệp. Nếu quý khách hàng không hiểu rõ vấn đề gì vui lòng gọi điện đến công ty chúng tôi, chúng tôi sẽ tư vấn miễn phí và hướng dẫn nhiệt tình cho quý khách hàng.