Tư vấn Blue 1 Tư vấn Blue 1

Dịch vụ cấp giấy phép an ninh trật tự tại Hà Tĩnh

 
Cập nhật: 16:19 Ngày 31/08/2017
Giấy phép an ninh trật tự là giấy phép bắt buộc đối với một số ngành nghề được quy định tại Nghị định 96/2016/NĐ-CP.
Theo nghị định 96/2016 thì Giấy chứng nhận (GCN) đủ điều kiện về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh (CSKD) không quy định thời hạn sử dụng, trừ các trường hợp đề cập dưới đây. Tư vấn Blue nhận làm thủ tục cấp giấy phép an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, thủ tục nhanh gọn, chi phí thấp nhất, giảm thiêu tối đa mọi chi phí cho quý khách hàng. Các trường hợp đó là:
+ Cơ sở kinh doanh hoạt động có thời hạn theo quy định pháp luật, theo các văn bản tại Khoản 2 Điều 19 Nghị định 96/2016 này hoặc giấy phép của cơ quan quản lý chuyên ngành thì thời hạn không vượt quá thời hạn ghi trong các văn bản đó;
+ Cơ sở kinh doanh ngành, nghề có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp để thi công công trình, khai thác khoáng sản, dầu khí thì thời hạn GCN phù hợp với thời hạn ghi trong văn bản về thi công công trình, khai thác khoáng sản.
Nếu trong trường hợp  các văn bản, giấy phép của 2 trường hợp nêu trên có thời hạn từ 10 năm trở lên thì GCN đủ điều kiện về an ninh, trật tự không ghi thời hạn sử dụng.
Nghị định 96/2016/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày ký, đồng thời bãi bỏ Nghị định 52/2008/NĐ-CP và Nghị định 72/2009/NĐ-CP.
Hãy gọi điện đến công ty chúng tôi để được tư vấn miễn phí.