Tư vấn Blue 1 Tư vấn Blue 1

Thủ tục thêm thành viên là người nước ngoài vào giấy phép kinh doanh tại Hà Tĩnh

 
Cập nhật: 15:18 Ngày 31/08/2017
Trong quá trình hoạt động, nếu doanh nghiệp muốn thêm thành viên hoặc cổ đông công ty nhưng có quốc tịch nước ngoài, nhưng doanh nghiệp không biết làm những thủ tục gì và đăng ký ở đâu. Công ty Blue chúng tôi nhận làm thủ tục thêm thành viên là người nước ngoài vào công ty tại Hà Tĩnh với thời gian nhanh chóng, thủ tục chuyên nghiệp, giá cả hợp lý và ưu đãi tư vấn pháp luật sau khi sử dụng dịch vụ của Blue.
Thủ tục thêm thành viên là người nước ngoài được Blue tiến hành như sau:
- Soạn hồ sơ thay đổi đăng ký giấy phép kinh doanh: Bao gồm Giấy đề nghị thay đổi đăng ký kinh doanh, biên bản và quyết định của công ty về việc thêm thành viên, bổ sung danh sách thành viên công ty, cấp lại giấy chứng nhận vốn góp cho thành viên mới công ty;
- Đại diện theo ủy quyền cho doanh nghiệp thực hiện việc nộp hồ sơ và nhận kết quả tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Blue trả kết quả cho quý khách hàng và  hướng dẫn các thủ tục làm giấy tờ nội bộ cho doanh nghiệp.
Những lưu ý khi thêm thành viên là người nước ngoài tại Hà Tĩnh như sau:
- Người nước ngoài khi đăng ký là thành viên công ty tại Hà Tĩnh nói chung và Việt Nam nói riêng thì có thể phải xuất trình lý lịch tư pháp nếu cơ quan nhà nước Việt Nam yêu cầu để làm rõ nhân thân người đó;
- Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào công ty Việt Nam phải tuân thủ hình thức đầu tư, phạm vi hoạt động, đối tác Việt Nam tham gia thực hiện hoạt động đầu tư và điều kiện khác theo quy định của điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên;
- Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài không phải là công ty đại chúng, tổ chức kinh doanh chứng khoán, các quỹ đầu tư, doanh nghiệp nhà nước thực hiện theo quy định khác của pháp luật có liên quan và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.