Tư vấn Blue 1 Tư vấn Blue 1

Giải quyết tranh chấp nội bộ doanh nghiệp tại Hà Tĩnh

 
Cập nhật: 16:47 Ngày 26/01/2018
 
Tranh chấp trong nội bộ doanh nghiệp là những mâu thuẫn, bất đồng, tranh chấp phát sinh trong quan hệ kinh doanh, thương mại, lao động, gia đình….giữa hai bên, giữa nhóm hoặc các nhóm, giữa các thành viên, cổ đông…. Tuy nhiên có rất nhiều nhà đầu tư còn thờ ơ với vấn đề có thể phát sinh bất cứ lúc nào này, chính vì vậy khi có mâu thuẫn nội bộ xảy ra thường không biết cách tháo gỡ và làm ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh của công ty.
 
Để giải quyết những tranh chấp này một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất, công ty tư vấn Blue chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn giải quyết tranh chấp nội bộ cho doanh nghiệp tại Hà Tĩnh.
 
1.Những nội dung trong việc cung cấp dịch vụ giải quyết tranh chấp nội bộ của chúng tôi như sau:
 
Một là, tranh chấp giữa các thành viên của công ty với nhau liên quan đến việc thành lập, hoạt động, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi hình thức tổ chức của công ty như tranh chấp về chọn người đại diện theo pháp luật hay các tranh chấp khác gắn liền với lợi ích của từng thành viên, cổ đông công ty,…
 
 
Hai là, giải quyết tranh chấp giữa công ty với các thành viên của công ty liên quan đến việc thành lập, hoạt động, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi hình thức tổ chức của công ty, bao gồm:
 
- Cổ đông, thành viên không góp tiền cho số cổ phần cam kết góp hoặc số vốn cam kết góp;

- Tranh chấp về tư cách cổ đông, thành viên;

- Không quy định về thời điểm hoàn tất việc chuyển nhượng cổ phần, chuyển nhượng phần vốn góp và tính hợp pháp của các hợp đồng chuyển nhượng;

- Tranh chấp phát sinh từ phương thức góp và tài sản góp vốn như: Định giá tài sản không chính xác với giá trị thực tế; Không chuyển sở hữu tài sản góp vốn; Không thỏa thuận với nhau trước về việc góp vốn và giá trị góp vốn bằng tài sản; Góp không đủ số cổ phần, số vốn góp đã đăng ký, nhưng vẫn yêu cầu được coi là cổ đông với quyền và lợi ích như của một người đã góp đủ; 

- Không chấp nhận quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng thành viên vì Quyền lợi của mình không được như mong đợi;

- Tranh chấp về các Quyết định đưa ra không công bằng, Quyết định không hợp pháp.
 

Giải quyết tranh chấp nội bộ doanh nghiệp tại Hà Tĩnh
2. Sau khi khách hàng yêu cầu dịch vụ, luật sư của chúng tôi có nhiệm vụ sau đây:
 
- Tiếp nhận và xử lý thông tin hồ sơ, tìm hiểu các quy định của pháp luật, nghiên cứu nhằm đưa ra các phương án giải quyết tranh chấp trong nội bộ công ty và lên kế hoạch cùng quý khách hàng phối hợp thực hiện các phương án đã đề ra;

- Đại diện cho doanh nghiệp để đàm phán với các bên liên quan nhằm đưa ra phương án giải quyết các tranh chấp nội bộ bằng con đường thương lượng;

- Tư vấn, đại diện khách hàng tham dự các cuộc họp để giải quyết tranh chấp;
 
- Đại diện khách hàng khởi kiện, tham gia tố tụng tại tòa án hoặc trọng tài;
 
Nếu có nhu cầu trong vấn đề giải quyết tranh chấp nội bộ doanh nghiệp tại Hà Tĩnh, hãy liên hệ ngay cho chúng tôi để được tư vấn miễn phí và hỗ trợ một cách tốt nhất.