Tư vấn Blue 1 Tư vấn Blue 1

Đăng ký kinh doanh công ty cổ phần tại Hà Tĩnh

 
Cập nhật: 18:10 Ngày 30/08/2017
Tư vấn Blue hướng dẫn thủ tục Đăng ký kinh doanh công ty cổ phần tại Hà Tĩnh cho khách hàng.
Trước hết: Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó: Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần; Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa; Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp; Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 119 và khoản 1 Điều 126 của Luật này.
Mô hình công ty cổ phần thường được các nhà đầu tư lựa chọn để đăng ký. Blue là đơn vị tư vấn chuyên làm thủ tục Đăng ký kinh doanh công ty cổ phần tại Hà Tĩnh.

Tham khảo thêm ==> Thành lập doanh nghiệp tại Hà Tĩnh

Thủ tục đăng ký kinh doanh công ty cổ phần tại Hà Tĩnh bao gồm các bước sau:
- Nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh công ty cổ phần tại sở kế hoạch đầu tư tỉnh Hà Tĩnh
- Nộp phí nhà nước, đăng ký đăng bố cáo doanh nghiệp trên cổng thông tin đăng ký quốc gia, và nhận kết quả đăng ký kinh doanh
- Lựa chọn số lượng dấu và hình thức, màu dấu để đăng ký khắc dấu với cơ sở khắc dấu (Tư vấn Blue có chức năng và dịch vụ khắc dấu)
- Đăng ký thủ tục thuế ban đầu tại chi cục thuế hoặc cục thuế nơi công ty đặt trụ sở
- Tiến hành nộp thuế môn bài cho doanh nghiệp
Nếu khách hàng không có thời gian hoặc không thể tự mình làm thủ tục Đăng ký kinh doanh công ty cổ phần tại Hà Tĩnh thì liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi hi vọng được cung cấp trọn gói Dịch vụ đăng ký kinh doanh công ty cổ phần trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh cho nhiều cá nhân, tổ chức, góp phần vào sự phát triển kinh tế tỉnh nhà.
Trân trọng cảm ơn!